ממסר ומגען לפיקוד ובקרה

ממסר ומגען לפיקוד ובקרה.

ממסר ומגען הינם התקן אלקטרו מכני המשמש לפיקוד ובקרה בעיקר

בתעשיית האלקטרוניקה .

מגען הינו רכיב אלקרו מכני המשמש כפיקוד בלוח בקרה ולרוב בזרמים

גדולים ובישומים תעשייתיים .

שני המרכיבים הללו מהווים חלק מרכזי במערכות פיקוד ובקרה ובאמצעותם 

התקנים חשמליים כמו מעליות מחסומים שערים תאורות וכיוב’ מופעלים .

חברת מגיק מייצגת את מיטב היצרנים בתחום זה לשימושים רבים בתעשיה .

מציג את כל 2 התוצאות

מציג את כל 2 התוצאות